الزامات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌ زیست و ملاحظات خاص آن در پروژه های عمرانی

ملاحظات خاص ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی و روشهای کنترل آن در پروژه های عمرانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارت امتیازی متوازن 95 صفحه

بررسی روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد با تشریح مدل های ارزیابی عملكرد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق BSC

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد و کارایی 70 صفحه

چیستی و چگونگی مدل تحلیل پوششی داده ها در بررسی ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد و روش های معمول در اندازه گیری کارایی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت بیمه 64 صفحه

بررسی تاریخچه و انواع بیمه در ایران و جهان

مروری بر صنعت بیمه با تاکید بر تعاریف و انواع مختلف آن در ایران و جهان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارایی و انواع آن 50 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اندازه گیری کارایی 50 صفحه

اندازه گیری کارایی به روش تحلیل پوششی داده ها و تابع مرزی تصادفی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق DEA

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها 50 صفحه

تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست

تحلیل پوششی داده ها و بررسی مدلهای آن

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها 40 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق  مدیریت عرضه و خرید 41 صفحه

مدیریت عرضه و تقاضا و تاثیر مدیریت عملکرد آن در عملکرد مالی شرکتها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت منابع انسانی 38 صفحه

پاورپوینت تجزیه و تحلیل رنگ در معماری

پاورپوینت بررسی زیبایی شناسی در معماری

پاورپوینت تاریخ معماری رومانسک (رومی وار)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 36 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 160 صفحه کامل و آپدیت شده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 58 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 50 صفحه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارزیابی عملکرد 59 صفحه